متن و ترجمه ی آهنگ frail state of mind از The 1975
چهارشنبه 11 تیر 1399 /|\ 10:55   


[Intro]
(Frail state of mind)
(حالت ذهنی سست)

(Frail state of mind)
(حالت ذهنی سست)
(کلا این آهنگ درباره ی اضطراب اجتماعیه)

[Verse 1]
Go outside?
بیرون میری؟

   ترجمه آهنگ frail state of mind the 1975' متن آهنگ the 1975 frail state of mind' دانلود آهنگ frail state of mind the 1975' ترجمه آهنگ' متن آهنگ' ترجمه آهنگ خارجی
صالحه .ک /|\ Comment()   
متن و ترجمه ی آهنگ cuckooاز Netta
چهارشنبه 11 تیر 1399 /|\ 09:46   [Verse 1]
I wanna change the channel
میخوام کانال و عوض کنم

But I keep losing my remote
اما ریموت و همش گم میکنم

It's like my favorite show's on
انگاری برنامه ی مورد علاقه م در حال پخشه

   ترجمه آهنگ cuckooاز netta' متن آهنگ cuckko از netta' دانلود آهنگ netta cuckoo' ترجمه آهنگ خارجی' متن آهنگ' ترجمه ی آهنگ netta cuckoo
صالحه .ک /|\ Comment()   
متن و ترجمه ی آهنگ all the things she said از T.A.T.u.
چهارشنبه 4 تیر 1399 /|\ 21:09   [Chorus]
All the things she said, all the things she said
همه ی چیزایی که اون گفت، همه ی چیزایی که اون گفت

Runnin' through my head, runnin' through my head
توی سرم می پیچه، توی سرم می پیچه

Runnin' through my head
توی سرم می پیچه

   ترجمه آهنگ all the things she said از tatu' متن آهنگ tatu all the things she siad' ترجمل آهنگ تتو all the things she siad' دانلود آهنگ all the things she siad از tatu' ترجمه آهنگ خارجی' متن خادجی
صالحه .ک /|\ Comment()   
متن و ترجمه ی آهنگ power از Ellie Goulding
چهارشنبه 4 تیر 1399 /|\ 13:31   


[Verse 1]
Painted to pure perfection
به صورت کمال ناب نقاشی شده

We had a real connection
ما یه ارتباط واقعی داشتیم

Bodies, aching, overtaken
بدن ها، دردناک، سبقت گرفته 


   ترجمه آهنگ power ellie goulding' متن آهنگ الی گولدینگ power' ترجمه آهنگ power از ellie goulding' ترجما آهنگ الی گولدینگ power' دانلود آهنگ power ellie goulding' ترجمه آهنگ
صالحه .ک /|\ Comment()   
متن و ترجمه ی آهنگ someone to you از Banners
سه شنبه 3 تیر 1399 /|\ 12:57   [Verse 1]
I don't wanna die or fade away
نمیخوام بمیرم یا ناپدید بشم

I just wanna be someone
فقط میخوام یک کسی باشم

I just wanna be someone
فقط میخوام یک کسی باشم


   ترجمه آهنگ someone to you از banners' متن آهنگ bbanners someone to you' دانلود آهنگ someone to you banners' ترجمه آهنگ فیلم after' متن آهنگ after' دانلود آهنگ فیلم after
صالحه .ک /|\ Comment()   
متن و ترجمه ی آهنگ people از the 1975
شنبه 31 خرداد 1399 /|\ 19:54   


[Verse 1]
Wake up, wake up, wake up
بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو

It's Monday morning and we've only got a thousand of them left
صبح دوشنبه است و ما فقط هزارتا صبح دوشنبه برامون باقی مونده
(همونطور که توی ترک قبلی یعنی noacf که سخنرانی "گرتا تونبرگ" بود و توش به این مسئله خیلی اشاره کرده بود که فقط تا سال  2030  وقت داریم تغییرات اقلیمی رو عوض کنیم و ورق رو برگردونیم. یعنی کمتر از 1000 تا صبح دوشنبه. اگر به همین روش و سیاست عمل کنیم و دست به کار نشیم تا قبل از این 1000 تا کنترل از دستمون خارج میشه و دیگه کاری از دستمون برنمیاد جز نظاره گر بودن نابودی زمین)

Well, I know it feels pointless and you don't have any money
خب، میدونم به نظر بی هدف میاد و تو هم هیچ پولی نداری

   ترجمه آلبوم the 1975' دانلود آهنگ people the 1975' ترجمه آهنگ people از thd 1975' متن آهنگ the 1975 peopl' ترجمه آهنگ the 1975 people
صالحه .ک /|\ Comment()   

 صفحه هــا: 1 2 3 4 5 6 7 ...